Podrobné podmienky a ceny  služieb závisia od konkrétnej dohody s jednotlivými klientmi na základe ich špecifických požiadaviek.

Cenová kalkulácia za preloženie textu vychádza buď z ceny za jedno zdrojové slovo (u mňa momentálne od 0,04-0,055 € v závislosti na smere prekladu, náročnosti/odbornosti textu,  jeho dĺžke, požadovanom termíne dodania, atď), alebo ceny za normostranu výsledného textu ( aktuálne 9,00 -11,50 €  s ohľadom na kritériá spomenuté vyššie), pričom za normostranu podľa normy Európskej únie považujem 1500 znakov bez medzier (touto normou sa riadi aj Slovenská asociácia prekladateľov).

Kontakt

Ing. Mgr. Jaroslava Királyová Ľ. Fullu 16
Bratislava
841 05
+421948789464 jarka.kiralyova@gmail.com